Aansprakelijkheid pakket- en palletzendingen - FGHS Logistiek

Nieuws

02/12 - Aansprakelijkheid pakket- en palletzendingen

Een schadegeval of een vermissing behoren incidenten te zijn, echter is het goed om vooraf na te denken over de eventuele consequentie.

Vervoerders zijn namelijk voor pakket- en palletzendingen aansprakelijk op basis van de Algemene Vervoers Condities (AVC) en/of CMR-condities voor zendingen binnen Europa. Dit komt overeen met een aansprakelijkheid voor AVC: €3,40 per kg en voor CMR (8 1/3 SDR (Special Drawing Rights): circa €10,00 per kg.

Naast de mogelijkheid om zelf een transsportverzekering bij een verzekeraar af te sluiten is het in veel gevallen mogelijk om zendingen aanvullend te verzekeren. Goed om een afweging te maken wat de kosten en de baten zijn. Wellicht kan een uitkomst zijn om het te laten zoals het is, of om het risico te beperken door een transportverzekering af te sluiten of juist de zendingen met hele hoge waarde aanvullend te verzekeren.

Naast de aansprakelijkheid, is het altijd goed is om kritisch te kijken naar de gebruikte verpakkingen om schade te helpen voorkomen.


Gratis Logistieke Scan