Deelnemen aan de arrangementen en diensten van FGHS Logistiek

HOE DEELNEMEN

Afspraak logistieke scan

Afhankelijk van uw behoefte plant u een bezoek met één van de adviseurs van FGHS Logistiek. Tijdens het gesprek krijgt u uitleg over de werking van de logistieke arrangementen en er kan ook een scan gemaakt worden van de logistieke operatie van uw bedrijf. Deze scan is bedoeld om het optimale gebruik van de vervoersarrangementen bloot te leggen en om een grove indicatie van de te behalen korting te bepalen. Maar de scan kan ook tips voor logistieke kostenbesparingen, die sowieso te behalen zijn (dus los van de kortingstarieven), opleveren. Meestal is een gesprek om al uw specifieke logistieke issues eens door te nemen wel nuttig, zo heeft de praktijk geleerd: logistiek is toch maatwerk.

Vaak zal uit het gesprek blijken dat het bedrijf met één of meer van de logistiek dienstverleners uit het logistieke arrangement wil praten, o.a. ook om een exacte prijsopgaaf te ontvangen. FGHS Logistiek neemt dan namens u contact op met de accountmanager bij de betreffende vervoerder. Bij iedere partnervervoerder zijn speciaal toegewezen accountmanagers en helpdesks specifiek voor de vervoersarrangementen aangewezen. In sommige gevallen waarin uw logistieke wensen niet complex zijn, zoals met Express post, kan na e-mail of telefonisch contact met FGHS Logistiek ook meteen een gesprek met een accountmanager van de vervoerder worden ingepland.

Regelmatig vinden er evaluatiegesprekken plaats tussen FGHS Logistiek en de vervoerders. Het is ook een taak van FGHS Logistiek om scherp te blijven toezien op de kwaliteit van de dienstverlening van de vervoerders. Bij de selectie van nieuwe vervoerders werkt FGHS Logistiek dan ook met hoge toelatingseisen.

Door de constante uitbreiding van de arrangementen en de toenemende inkoopkracht lukt het om steeds weer betere tarieven te verkrijgen. Het loont dus om u regelmatig op de hoogte te stellen van de nieuwste ontwikkelingen. Ons advies is om in elk geval één keer per jaar een gesprek te plannen met FGHS Logistiek.

Gratis Logistieke Scan