Prijsstijging wegtransport 2023 - FGHS Logistiek

Nieuws

06/12 - Prijsstijging wegtransport 2023

Zoals ieder jaar informeren we u over de aangekondigde tariefsverhoging voor wegvervoer. Tekorten aan grondstoffen en personeel, bovenop de prijsinflatie, zorgen voor enorme prijsstijgingen van wegtransport in 2023. De kosten voor het wegvervoer in 2023 zullen stijgen met 8 tot 12 procent. Dit is exclusief de brandstofkostenontwikkeling. De kostenontwikkeling van vervoerders binnen hun eigen organisatie en marktontwikkelingen zijn hiervoor de basis. Daarnaast komt onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia met een kostenraming voor 2023.

Vervoerders kondigen voor 2023 een tariefsverhoging aan voor zowel pakket-, pallet- en expres distributie. Tariefsverhogingen van de vervoerders variëren van 7 tot 10%. FGHS Logistiek onderhandelt met transportpartners voor de collectieve regelingen. Met onze vervoerspartners zijn we nog in gesprek en wordt de komende weken meer duidelijk. Deelnemers aan de verschillende collectieve regelingen worden persoonlijk geïnformeerd door FGHS Logistiek over wat dit voor hen betekent in 2023.

Heeft u vragen? Neem contact op met uw adviseur van FGHS Logistiek.


Gratis Logistieke Scan