Warehousing steeds vaker uitbesteed - FGHS Logistiek

Nieuws

03/09 - Warehousing steeds vaker uitbesteed

Uit recent onderzoek zijn een aantal een interessante bevindingen naar voren gekomen inzake het uitbesteden van de logistiek. Zo blijkt onder andere een groeiend aantal bedrijven in de fashion, sport en lifestyle sector haar warehouse logistiek (deels) uit te besteden. Als redenen hiervoor worden genoemd:

  1. Vrijmaken van geld en tijd voor de core business
  2. Toegenomen logistieke complexiteit als gevolg van e-commerce (inclusief retouren), export en steeds hogere leveringseisen van klanten
  3. Het vinden van goed logistiek personeel
  4. Overnames, waarbij nieuwe eigenaren zoals investeringsmaatschappijen, kosten willen verlagen en flexibeler willen worden; en minder historische binding hebben met eigen panden, mensen en processen

Er blijkt ook een toenemend aantal logistieke dienstverleners te zijn die zich op de uitbestedingsmarkt begeeft. Hier zit het nodige kaf en koren tussen, zeker op de e-commerce logistiek. Veel logistieke dienstverleners verdienen nauwelijks geld, waardoor de kwaliteit en de service niveaus onder druk staan. De stijgende kosten van vierkante meters en gekwalificeerd personeel helpen daar ook niet bij

FGHS Logistiek monitort deze ontwikkelingen nauwgezet, en heeft de laatste jaren al vele leden ondersteunt bij hun uitbesteding. Ook binnen de FGHS achterban zijn de genoemde trend en de genoemde ontwikkelingen zichtbaar; waardoor het vinden van de juiste partner voor uitbesteding steeds lastiger wordt.

Wij adviseren u dan ook om vroeg in elk uitbestedingstraject gebruik te maken van de gratis dienstverlening van FGHS Logistiek. Er is inmiddels een schat aan data, tarieven en dergelijke, plus een grote hoeveelheid ervaring waar iedereen de vruchten van kan plukken. Ook voor een strategische verkenning of uitbesteding wat voor u kan zijn, kunt u zich vrijblijvend melden.


Gratis Logistieke Scan