Verwachtte prijsstijging transport 2024 - FGHS Logistiek

Nieuws

15/11 - Verwachtte prijsstijging transport 2024

Panteia, TLN en Evofenedex hebben in oktober weer het jaarlijkse rapport voor kostenontwikkelingen wegvervoer uitgebracht. Het klimaatakkoord en investeringen in duurzaamheid in onze branche een spelen hierin een steeds grotere rol. Samen met de stijging van het minimumloon en nieuwe Cao-onderhandelingen zijn dit de belangrijkste pijlers voor de verwachte prijsstijgingen in 2024.

Duurzaam vervoer steeds belangrijker
Op het gebied van verduurzaming is er binnen de branche nog wel wat werk te verzetten. Zeker gezien de ambitieuze klimaatdoelstellingen die de overheid eerder heeft gesteld in de “European Green Deals”. Vanaf 2024 zijn ook steeds meer bedrijven verplicht om hun CO₂-uitstoot te registreren. Daarvoor is het wel van belang dat bedrijven precies weten wát zij uitstoten.

De kosten voor het wegvervoer in 2024 zullen stijgen met 3,8 tot 5,3 procent. Dit is exclusief de brandstofkosten- en loonontwikkeling. De kostenontwikkeling van vervoerders binnen hun eigen organisatie en marktontwikkelingen zijn hiervoor de basis.

Vervoerders kondigen voor 2024 een tariefsverhoging aan voor zowel pakket-, pallet- en expres distributie. Tariefsverhogingen van de vervoerders variëren van 6 tot 8 procent. FGHS Logistiek onderhandelt met transportpartners voor de collectieve regelingen. Met onze vervoerspartners zijn we nog in gesprek en wordt de komende weken meer duidelijk. Deelnemers aan de verschillende collectieve regelingen worden persoonlijk geïnformeerd door FGHS Logistiek over wat dit voor hen betekent in 2024.


Gratis Logistieke Scan